พอวต้า สำหรับสุนัข

ชิ้นใหญ่เต็มคำกำลังดี มีโภชนาการครบถ้วน
ถูกปากถูกใจทั้งน้องหมาพันธุ์เล็กและพันธุ์ใหญ่

ชิ้นใหญ่เต็มคำกำลังดี มีโภชนาการครบถ้วน ถูกปากถูกใจทั้งน้องหมาพันธุ์เล็กและพันธุ์ใหญ่

ชิ้นใหญ่เต็มคำกำลังดี
มีโภชนาการครบถ้วน ถูกปากถูกใจทั้งน้องหมาพันธุ์เล็กและพันธุ์ใหญ่

คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

เราคัดสรรวัตถุดิบที่ดี มีคุณภาพ และอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนการ
เพื่อให้สัตว์เลี้ยงแสนรักของคุณได้รับสิ่งที่ดีที่สุด

เราคัดสรรวัตถุดิบที่ดี มีคุณภาพ และอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนการ เพื่อให้สัตว์เลี้ยงแสนรักของคุณได้รับสิ่งที่ดีที่สุด

สูตรอาหารแบบที่มีคุณค่า
ทางโภชนการครบถ้วนและสมดุล

สูตรอาหารแบบที่มีคุณค่าทางโภชนการครบถ้วนและสมดุล

อาหารสัตว์เลี้ยงชนิดเปียก Pawta พัฒนาสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนการบนพื้นฐานหลักการวิทยาศาสตร์และงานวิจัยต่างๆ ทุกสูตรมีสารอาหารที่จำเป็นครบถ้วนตรงกับความต้องการของสุนัขและแมวในแต่ละช่วงวัย ตามข้อกำหนด AAFCO (Association Of American Feed Control Officials) สหรัฐอเมริกา อาหารชนิดเปียกของเราจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงจะมั่นใจได้ว่า ลูกๆของท่าน
จะได้รับสารอาหารที่ต้องการอย่างเหมาะสม

เสริมวิตามิน แร่ธาตุ และพรีไบโอติกส์ที่เป็นประโยชน์

เสริมวิตามิน แร่ธาตุ และ
พรีไบโอติกส์ที่เป็นประโยชน์

ทุกสูตรของอาหารชนิดเปียก Pawta มีการเสริมวิตามิน แร่ธาตุ และพรีไบโอติกส์
ที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้สัตว์เลี้ยงของคุณมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงในทุกๆวัย

ทุกสูตรของอาหารชนิดเปียก Pawta มีการเสริมวิตามิน แร่ธาตุ และพรีไบโอติกส์ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้สัตว์เลี้ยงของคุณมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงในทุกๆวัย

ปราศจากเมล็ดธัญพืช
(Grain-Free)

อาหารเปียก Pawta ปราศจากเมล็ดธัญพืช เพื่อช่วยป้องกัน
การแพ้อาหารที่มาจากธัญพืช

มาเป็นผู้จัดจำหน่าย
ในตลาดของคุณ

พูดคุยกับตัวแทนฝ่ายขายของเรา