พอวต้า สำหรับแมว

เนื้อเต็มคำ พร้อมน้ำเกรวี่หอมฉ่ำ
โภชนาการครบถ้วน จากธรรมชาติ 100%

เนื้อเต็มคำ พร้อมน้ำเกรวี่
หอมฉ่ำโภชนาการครบถ้วน
จากธรรมชาติ 100%

คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

เราคัดสรรวัตถุดิบที่ดี มีคุณภาพ และอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนการ
เพื่อให้สัตว์เลี้ยงแสนรักของคุณได้รับสิ่งที่ดีที่สุด

เราคัดสรรวัตถุดิบที่ดี มีคุณภาพ และอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนการเพื่อให้สัตว์เลี้ยงแสนรักของคุณได้รับสิ่งที่ดีที่สุด

สูตรอาหารแบบที่มีคุณค่า
ทางโภชนการครบถ้วนและสมดุล

สูตรอาหารแบบที่มีคุณค่าทางโภชนการครบถ้วนและสมดุล

อาหารสัตว์เลี้ยงชนิดเปียก Pawta พัฒนาสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนการ
บนพื้นฐานหลักการวิทยาศาสตร์และงานวิจัยต่างๆ ทุกสูตรมีสารอาหารที่จำเป็น
ครบถ้วนตรงกับความต้องการของสุนัขและแมวในแต่ละช่วงวัย ตามข้อกำหนด AAFCO (Association Of American Feed Control Officials) สหรัฐอเมริกา อาหารชนิดเปียกของเราจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงจะมั่นใจได้ว่า
ลูกๆของท่านจะได้รับสารอาหารที่ต้องการอย่างเหมาะสม

อาหารสัตว์เลี้ยงชนิดเปียก Pawta พัฒนาสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนการ บนพื้นฐานหลักการวิทยาศาสตร์และงานวิจัยต่างๆ ทุกสูตรมีสารอาหารที่จำเป็น ครบถ้วนตรงกับความต้องการของสุนัขและแมวในแต่ละช่วงวัย ตามข้อกำหนด AAFCO (Association Of American Feed Control Officials) สหรัฐอเมริกา อาหารชนิดเปียกของเราจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงจะมั่นใจได้ว่า ลูกๆของท่านจะได้รับสารอาหารที่ต้องการอย่างเหมาะสม

เสริมวิตามิน แร่ธาตุ และ
พรีไบโอติกส์ที่เป็นประโยชน์

ทุกสูตรของอาหารชนิดเปียก Pawta มีการเสริมวิตามิน แร่ธาตุ และพรีไบโอติกส์
ที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้สัตว์เลี้ยงของคุณมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงในทุกๆวัย

ทุกสูตรของอาหารชนิดเปียก Pawta มีการเสริมวิตามิน แร่ธาตุ และพรีไบโอติกส์ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้สัตว์เลี้ยงของคุณมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงในทุกๆวัย

ปราศจากเมล็ดธัญพืช
(Grain-Free)

อาหารเปียก Pawta ปราศจากเมล็ดธัญพืช
เพื่อช่วยป้องกันการแพ้อาหารที่มาจากธัญพืช

ปราศจากสารปรุงแต่ง
และวัตถุกันเสีย

อาหารเปียก Pawta ปราศจากสารปรุงแต่งกลิ่น รส ไม่มีวัตถุกันเสีย มั่นใจได้ว่าลูกรักของคุณจะได้รับอาหารที่ทำมาจากวัตถุดิบธรรมชาติแท้จริง

มาตรฐานการผลิตระดับโลก

อาหารเปียก Pawta ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่มีมาตรฐานระดับสากล มีการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนอย่างเข้มงวด เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงที่สะอาด ปลอดภัย และมีคุณค่าโภชนาการถ้วน

มาเป็นผู้จัดจำหน่าย
ในตลาดของคุณ

พูดคุยกับตัวแทนฝ่ายขายของเรา